6 vragen over de opleiding tot Gz-psycholoog bij de Mental Care Group

01 november 2022

De opleiding tot gz-psycholoog

Het starten aan de opleiding tot GZ-psycholoog is een grote stap in je persoonlijke ontwikkeling en daar wil Mental Care Group graag een bijdrage aan leveren. Wij vragen elk jaar een aantal GZ-opleidingsplaatsen aanvoor basispsychologen en orthopedagogen. Voor de opleiding tot GZ-psycholoog werken wij samen met de Rino Groep, Cure & Care Development, Rino Amsterdam, Rino Zuid, PPO en RCSW.

1. Wanneer kan ik me aanmelden voor de opleiding tot gz-Psycholoog?

Eenmaal per jaar worden de vacatures voor de opleidingsplaatsen bekend gemaakt en kan je hierop solliciteren. Na de sluitingsdatum zal de selectiecommissie een keuze maken uit alle sollicitanten op basis van een aantal objectieve criteria en een referentie die je krijgt van de regiomanager van jouw team. De kandidaten die door de selectie zijn gekomen ontvangen enkele weken na de sluitingsdatum een uitnodiging voor een gesprek met de selectiecommissie. Als alle gesprekken zijn gevoerd, ontvangen alle sollicitanten de uitslag van de sollicitatieprocedure.

2. Waarnaar wordt gekeken in de interne sollicitatieprocedure?

Iedereen binnen de Mental Care Group, werkzaam bij de labels Mentaal Beter en HSK, die denkt te voldoen aan de criteria die gesteld worden in de vacature, kan solliciteren. Daarnaast moet de kandidaat in het bezit zijn van een LOGO verklaring. Door de selectiecommissie zal er verder gekeken worden naar jouw vaardigheden, motivatie, nevenactiviteiten etc. Hou Helix goed in de gaten. 

3. Hoe groot is mijn kans op een opleidingsplek?

In Nederland zijn er gemiddeld genomen ongeveer zes keer zoveel aanmeldingen voor de GZ-opleiding dan beschikbare plekken. De opleidingsplekken zijn dus erg gewild. Bij de Mental Care Group solliciteren jaarlijks ongeveer 150 collega’s naar een opleidingsplaats. Hiervan kunnen er jaarlijks gemiddeld 40 starten met de opleiding. Het precieze aantal plekken hangt af van de toegewezen subsidie vanuit de overheid. Wij doen ieder jaar ons best om als organisatie zoveel mogelijk opleidingsplaatsen toegewezen te krijgen. Vergeleken met het landelijke gemiddelde is de kans op een opleidingsplek dus wel wat groter, maar ook bij ons zijn er meer aanmeldingen dan plekken beschikbaar.

4. Hoe zit het met de kosten?

Alle opleidingskosten worden volledig vergoed, met uitzondering van de reis – en parkeerkosten naar de opleiding en reis- en parkeerkosten naar de supervisor. Er geldt daarnaast geen terugbetalingsregeling bij uitdiensttreding na afronding van de opleiding.

5. Hoe ziet de periode tijdens het volgen van de opleiding er uit?

Bij de Mental Care Group is alles aanwezig wat jij nodig hebt om de opleiding tot GZ-psycholoog succesvol te doorlopen. Alle richtlijnen van de opleiding worden gevolgd en er is voldoende ruimte voor verdieping. Echter, de GZ-psycholoog is een generalist. Daarom doe je de GZ-opleiding niet alleen bij je eigen label, maar wordt je ook een jaar gedetacheerd naar een andere werkplek, meestal een hele andere sector

6. Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden na het afronden van de opleiding tot gz-psycholoog?

Als GZ-psycholoog zal je bij de Mental Care Group als regiebehandelaar aan de slag gaan. Het is ook mogelijk om als GZ-psycholoog een rol te spelen bij de begeleiding van master psychologen en psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. Daarnaast zijn er altijd mogelijkheden om door te groeien met management taken, maar ook via de opleiding tot klinisch psycholoog.

Misschien vind je dit ook interessant

Bekijk alle artikelen