Het verhaal van Wouter: onderzoek naar terugvalpreventie depressie

25 juli 2022

Over Wouter

Wouter de Boer werkt als gz-psycholoog bij Mentaal Beter in Amsterdam. In februari 2022 is hij gestart met de opleiding tot klinisch psycholoog. Tijdens zijn opleiding werkt hij mee aan het onderzoek HERSTEL-studie, waarin een nieuwe aanpak om volledig te herstellen van een depressie onderzocht wordt.

Waar liggen jou ambities als behandelaar?

Ik wil vooral beter worden in mijn vak. Voor mij betekent dat mensen op een goede manier helpen en mezelf blijven uitdagen en ontwikkelen. Ik hou van afwisseling en vind de verschillende problematieken waarmee ik daardoor in aanraking kom interessant.

Ik ben gestart met de opleiding tot klinisch psycholoog omdat ik een completere behandelaar wil worden. Op deze manier kan en wil ik een belangrijke bijdrage leveren op organisatieniveau: onderzoeken hoe we beter én slimmer kunnen samenwerken aan goede zorg voor onze cliënten.

Hoe ziet het opleidingstraject eruit en waar houd jij je mee bezig?

Ik ben in februari 2022 gestart met de opleiding tot klinisch psycholoog bij de RINO Groep. De opleiding bestaat uit 4 onderdelen: diagnostiek, behandeling, wetenschappelijk onderzoek en management. In de praktijk ben ik bezig met het leren en behandelen van cliënten met meer complexe problematiek, waarbij je niet uitkomt met een protocol. Verder ben ik bezig met een management opdracht. Waarbij het doel is om binnen de organisatie iets wezenlijks nuttigs te veranderen. Tot slot ben ik actief betrokken bij een wetenschappelijk onderzoek.

Ik heb de combinatie leren en werken altijd fijn gevonden. Het is bijzonder om onderwijs en supervisie te krijgen over onderwerpen waar je de volgende dag in de praktijk mee verder kan. Dat geeft mij energie.

Wouter-de-Boer2-225x300.jpg

Je benoemde het wetenschappelijk onderzoek al even, wat houdt het precies in?

Een derde van de mensen die een depressie krijgt herstelt maar deels en heeft restklachten. Deze groep mensen hebben vaker en eerder te maken met een terugval. Om de overgebleven depressieve klachten te verminderen en tot volledig herstel te komen, is de HERSTEL-studie opgezet.

De methodiek bestaat uit een innovatieve depressiebehandeling met uitdagende hersentraining. Alle deelnemers aan de studie krijgen preventieve cognitieve therapie (PCT), een vorm van terugvalpreventietraining. PCT is een effectieve behandeling waarvan is bewezen dat dit beschermt tegen terugval bij (gedeeltelijk) herstelde cliënten. De therapiesessies vinden 1 keer per week plaats voor 8 weken. De helft van de deelnemers volgt naast de therapie ook online hersentraining in dezelfde periode. Deze deelnemers voeren tijdens de behandeling 3 keer per week voor 45 minuten hersenspellen uit. Dit past zich continu aan qua niveau en wordt door de deelnemers ook als leuk ervaren. Deze methode wordt ingezet om de denkvaardigheden als geheugen, concentratie en aandacht te verbeteren. Dat is het doel van het onderzoek: ontdekken of mensen met een gedeeltelijk herstelde depressie volledig herstellen door een combinatie van behandelingen: de inzet van een hersentraining naast therapie.

Wat zou jij collega behandelaren en professionals mee willen geven vanuit jouw ervaring?

Uiteraard is het interessant om het onderzoek te volgen, maar daarnaast is er ook de mogelijkheid om te participeren. Aan de ene kant kunnen professionals cliënten die gedeeltelijk hersteld zijn van een depressie verwijzen naar de HERSTEL-studie. Op deze wijze kunnen cliënten profiteren van de behandeling en kan het risico op terugval verkleind worden. Aan de andere kant wordt de mogelijkheid geboden om getraind te worden in Preventieve Cognitieve Therapie, een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Wil je meer informatie over dit onderzoek? Ga dan naar www.herstelstudie.nl of mail naar herstelstudie@amsterdamumc.nl.

Misschien vind je dit ook interessant

Bekijk alle artikelen