Arbeidsvoorwaarden SSC, Siggie en Vitalmindz

Alles wat je wilt weten over onze arbeidsvoorwaarden.

Wat kun je verwachten?

Medewerkers van Siggie, Vitalmindz en het SSC (hoofdkantoor) vallen onder een eigen arbeidsvoorwaardenregeling waarin alles voor jou als medewerker goed is geregeld. Graag nemen we je alvast mee in onze arbeidsvoorwaarden die je kunt verwachten wanneer je bij ons komt werken! 

Salarissen

We hebben een functiegebouw met een marktconform salarishuis ontwikkeld. Op basis van functiewaardering en marktonderzoek is het salaris per functie vastgesteld. Per functie geldt dus een salarisschaal, met een minimum en maximum. Je wordt op basis van een arbeidsduur van 40 uur per week ingeschaald in de voor jou geldende salarisschaal. Op basis van relevante werkervaring word je ingeschaald in de voor jouw functie geldende salarisschaal.

Op basis van beoordeling krijg je al dan niet een salarisverhoging per de eerstvolgende januari maand, tenzij je gestart bent na 1 juli: dan geldt dit de daarna volgende januari maand. De beoordeling is gekoppeld aan een percentage salarisverhoging: 0 tot 5%.

Jouw contract

Je krijgt bij indiensttreding standaard een eerste contract voor de duur van 12 maanden met één maand proeftijd. Het kan voorkomen dat er na deze 12 maanden er nog een tijdelijke verlenging volgt voor de duur van één jaar en daarna een vast contract. Maar de mogelijkheid bestaat ook om, bij goed functioneren, na het eerste jaar direct een contract voor onbepaalde tijd aangeboden te krijgen. Ons streven is uiteindelijk namelijk altijd jou als medewerker bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfseconomische omstandigheden voor onbepaalde tijd aan ons te binden

Vakantiedagen

Gedurende het jaar spaar je maandelijks 8% vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt jaarlijks met de salarisbetaling van de maand mei uitgekeerd. 

Per jaar ontvang je 25 vakantiedagen op basis van een 40 urige werkweek. Dit wordt naar rato berekend bij minder uren. 

Reizen

Je ontvangt een reiskostenvergoeding van 0,21 cent per kilometer voor woon-werk verkeer met een minimum van 10 kilometer en een maximum van 25 kilometer enkele reis. Dit komt neer op een maximale reiskostenvergoeding van €169,94 netto per maand. 

Pensioen

Jouw pensioen is goed geregeld, via Aegon. Hier ontvang je meer informatie van tijdens je indienstreding.