Arbeidsvoorwaarden Mentaal Beter

Alles wat je wilt weten over onze arbeidsvoorwaarden en onze toepassing van de cao ggz. 

Medewerkers van Mentaal Beter die zorg verlenen, vallen onder de cao ggz. Op deze pagina geven wij zo veel mogelijk informatie over onze toepassing van de cao en de meest gestelde vragen.

De informatie op deze pagina is niet van toepassing voor medewerkers werkzaam op ondersteunende afdelingen van Mentaal Beter en voor medewerkers van franchisepraktijken.

Salarisschalen

Jouw salaris binnen Mentaal Beter wordt vastgesteld conform de cao ggz. Per functie is een functieschaal die bestaat uit diverse treden. De schaal is opgedeeld in een aanloopschaal en een functionele schaal A/B. Op basis van jouw opleiding en relevante werkervaring binnen de functie, word je ingedeeld in een trede. Voor starters tot twee jaar relevante werkervaring geldt de aanloopschaal. Na 2 jaar relevante werkervaring binnen de functie val je in de functionele A/B schaal. Je krijgt bij Mentaal Beter na 12 maanden in dienst een periodieke verhoging. 

Inschaling van de meest voorkomende functies per schaal per 1 januari 2024

Van € 3076,- tot maximaal € 4785,-

Van € 3541,- tot maximaal € 5335,-

Van € 4108,- tot maximaal € 6264,-

Van € 4785,- tot maximaal € 7419,-

Van € 5722,- tot maximaal € 8903,-

Van € 6050,- tot maximaal € 10376,-

Op de website van ggz Nederland vind je alle salarisschalen en de bijbehorende bruto bedragen op basis van 36 uur per week. Klik hier om het volledige overzicht in te zien. 

Vakantiegeld / Eindejaarsuitkering

De hoogte van het vakantiegeld bij Mentaal Beter 8% van het bruto jaarloon. De uitbetaling hiervan vindt plaats in de maand mei. Naast het vakantiegeld heb jij als medewerker ook recht op een eindejaarsuitkering. De hoogte van de eindejaarsuitkering is 8,33% van het bruto jaarloon en wordt in de maand december uitbetaald.

Duur van de arbeidsovereenkomst

Je krijgt bij indiensttreding standaard een contract voor bepaalde tijd met 1 maand proeftijd. Daarna kan het voorkomen dat je nogmaals een contract krijgt voor bepaalde tijd, maar de intentie is om na het eerste jaar direct een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden.

 

Ons streven is uiteindelijk namelijk altijd jou als medewerker bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfseconomische omstandigheden voor onbepaalde tijd aan ons te binden.

Werktijden en vrije dagen

Bij Mentaal Beter werken behandelaren als zij fulltime werken 36 uur per week. De werktijden worden in overleg met het team bepaald. Dit hangt vaak samen met de beschikbaarheid van behandelruimtes en de te plannen overleggen, zoals het MDO. 

Bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week heb je als behandelaar recht op 166 verlofuren per jaar. Daarnaast heb je per jaar recht op 35 uur levensfasebudgeturen. Totaal komt dit neer op ongeveer 25 dagen verlof per jaar. In hoofdstuk 2 van de cao ggz kun je meer lezen over de verlofuren en het levensfasebudget.

Reiskosten

Onze behandelaren ontvangen een reiskostenvergoeding van 0,21 cent per kilometer voor woon-werk verkeer met een maximum van 25 kilometer enkele reis voor 214 reisdagen per jaar bij een fulltime dienstverband. Dit komt neer op een maximale reiskostenvergoeding van €169,42. Mocht je in opdracht van ons een dienstreis maken, dan ontvang je hiervoor € 0,36 bruto per afgereisde kilometer of de daadwerkelijke gemaakte reiskosten met het openbaar vervoer.

Opleidingsbeleid

Incompany opleidingen

Binnen Mentaal Beter bieden wij meerdere trainingen en opleidingen incompany zoals de basiscursus CGT, training KOP model, Exposuretraining, Oplossingsgerichte therapie, Training groepsbehandeling (COMET), Training PrOP model (voor Kind en Jeugd therapeuten) en de training Acceptance and Commitment therapy (ACT).

Opleiding tot Gz-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog

Jaarlijks heeft Mentaal Beter een groot aantal opleidingsplekken voor de Gz-opleiding. Tevens bieden wij opleidingsplekken aan voor de opleiding tot Psychotherapeut en de opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Voor bovengenoemde opleidingen hanteren wij een interne sollicitatieprocedure

Opleidingsbudget

Je krijgt bij Mentaal Beter een eigen individueel opleidingsbudget ter beschikking voor het volgen van opleidingen naar eigen keuze.

Balansbudget

Een jaarlijks balansbudget van € 500 (op basis van een fulltime dienstverband) wanneer je op 1 juli in dienst bent. Voor de besteding hiervan kun je kiezen uit de drie opties zoals beschreven in de cao ggz.

Pensioen

Bij Mentaal Beter zijn wij conform cao aangesloten bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De helft van de pensioenkosten worden door Mentaal Beter gedragen en de andere helft door de medewerker zelf, dit wordt maandelijks via het salaris ingehouden. Voor meer informatie over de pensioenregeling bij PFZW kun je een kijkje nemen op www.pfzw.nl.

Smartphone app cao ggz

Naast de informatie op deze pagina kun je ook de cao ggz app dowloaden van O&O-fonds GGZ. O&O-fonds GGZ is een samenwerking van werkgevers en werknemers in de geestelijke gezondheidszorg. De meest relevante informatie en veel gestelde vragen over de cao ggz 2017-2019 staan in de app. Daarnaast zijn er ook handige rekentools voor onder andere het berekenen van het aantal te werken uren, het levensfasebudget, de ORT en de ingangs- en einddatum van zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Klik voor Android
Klik voor IOS

Wil je de complete cao inzien? Deze kun je bekijken op de website van GGZ Nederland