Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Binnen Mental Care Group hechten we grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om onze visie in concrete doelen te vertalen verdelen we ons MVO-beleid over drie strategische thema’s: zorgen voor medewerkers, zorgen voor cliënten en zorgen voor positieve maatschappelijke impact. 

Duurzaamheidsrapport Mental Care Group

Ben jij benieuwd naar hoe wij op een verantwoorde wijze ondernemen? Lees dan ons duurzaamheidsrapport. Hierin vertellen wij meer over onze organisatie,  onze visie op maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe wij te werk gaan. Op deze pagina geven we je een korte samenvatting over onze drie pijlers. Wil je het hele document lezen? Klik op de afbeelding om het document te openen. 

Zorgen voor medewerkers
Zorgen voor cliënten
Zorgen voor positieve maatschappelijke impact

Zorgen voor medewerkers

Een van onze doelen is goed zorgen voor onze medewerkers, waardoor zij zich betrokken voelen, verantwoordelijkheid nemen, vrijheid ervaren, plezier hebben en zich ontwikkelen. Dit willen we bereiken door:

  • zorg te dragen voor de mentale gezondheid, onder andere door middel van een optimaal werkklimaat;
  • het ontwikkelen van vaardigheden en competenties te stimuleren;
  • te zorgen voor een diverse en inclusieve werkvloer.

Iedere dag zetten wij ons in voor goed werkgeverschap en gelukkige medewerkers. Ons vitaliteitsprogramma is hier een mooi voorbeeld van. Lees hier meer over ons vitaliteitprogramma in het interview met collega Koen Tuyt, medeoprichter van het programma.

Zorgen voor cliënten

We willen dat cliënten het gevoel hebben bij ons in goede handen te zijn en dat zij zich gehoord en gezien voelen. En zo doen we dat:

  • door snelle en gemakkelijke toegang tot zorg;
  • door transparante, uitkomstgerichte zorg en hoge behandelresultaten;
  • door innovatieve behandelingen, eHealth en digitale oplossingen
  • Zorgen voor hoge tevredenheid bij cliënten, werkgevers en scholen.

Zorgen voor positieve maatschappelijke impact

Een positieve impact leveren op de mens, maatschappij en milieu, dát is wat we willen. Daarom werken we aan:

  • de preventie van mentale klachten en het verkorten van de wachtlijsten;
  • wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van behandelingen;
  • het verlagen van onze footprint met als doel CO-2 neutraal ondernemen.

Mental Care Group is partner van MVO Nederland

MVO Nederland vormt met 2.000 partners het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa. MVO Nederland zet zich in voor een duurzame economie en richt zich op verschillende thema’s. Wil je meer lezen over MVO Nederland? Bekijk dan de website.