Seline Bardoel

Maak kennis met Seline Bardoel

GZ-psycholoog bij Mentaal Beter

Mijn naam is Seline Bardoel en ik werk sinds 2021 als gz-Psycholoog bij Mentaal Beter. Ik ben hier gestart met het opzetten van de volwassenen zorg in Velp en ik kan inmiddels met trots zeggen dat er een deskundig én gezellig team staat. We zitten samen met kind- en jeugdzorg op een vestiging en hebben het leuk samen: we vinden aansluiting bij elkaar en zijn betrokken. We blijven samen bouwen, denkend in creativiteit en oplossingen, altijd met enthousiasme!

Mijn verhaal

Ik ben geboeid door andere mensen. Ik vind het leuk om te puzzelen met de complexiteit en diepgang van mensen. Hoe mooi is het om de verandering te zien die men doormaakt en hier onderdeel van te mogen zijn? Tijdens een behandeling maak ik daadwerkelijk de persoonlijke reis van een cliënt van dichtbij mee.

Gemiddeld zie ik 6 cliënten per dag. Als EMDR practitioner ben ik gespecialiseerd in trauma. Naast complex trauma, heb ik affiniteit met het behandelen van milde persoonlijkheidsproblematiek en angststoornissen. Ik vind het fijn om verschillende taken uit te voeren en de vrijheid om dat te doen vind ik bij Mentaal Beter. Naast het behandelen van cliënten, heb ik regiebehandelaarstaken, zoals meekijken met casuïstiek en het geven van werkbegeleiding. Ik heb ook de rol als leadlink: een zorgende rol naar het team toe. Een mooi onderdeel van deze rol is het voeren van ontwikkelingsgesprekken met teamleden. Hierin kijken we hoe mensen opbloeien in hun rol en werk. Onder de rol van leadlink valt bijvoorbeeld ook de rol personeel, dus ik houd me, in samenwerking met een recruiter, bezig met het aanstellen van nieuwe collega’s. Daarnaast heb ik nog de rollen acquisitie, kwaliteit, triagist, groepsbehandelaar en suïcidepreventie.

Het klinkt veel, maar er zit veel speelruimte binnen deze kaders. We hebben als medewerkers veel regie en autonomie. Het is alsof je een eigen praktijk runt binnen de kaders van een groter geheel. Samen met je team kijk je waar je naartoe wilt, waar je in wilt uitblinken en waar de specialisatie zit. Het ondernemend denken wordt gestimuleerd en je doet veel meer samen. Ik voel binnen de organisatie geen hiërarchie en hoor dit van collega’s binnen het team ook terug. Het voelt kleinschalig aan, omdat je het met je eigen praktijk doet, maar met de voordelen van de grootschaligheid.

Ontmoet ook onze andere collega's

Geraldine van Krimpen

Lisa van den Bijgaart – ten Kleij

Jerzy Snijers